menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
Data Redaktor Zmiana
01.12.2023 15:34:39 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Decyzja Wójta Gminy z dnia 30.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:34:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Wójta Gminy z dnia 30.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:34:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Wójta Gminy z dnia 30.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:34:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy z dnia 30.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:33:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.11.2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:32:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.11.2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 15:32:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.11.2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
01.12.2023 13:41:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie utworzenia Gminnej Straży Energetycznej
30.11.2023 08:06:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
29.11.2023 13:31:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
28.11.2023 13:42:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.11.2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
28.11.2023 13:41:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.11.2023r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
28.11.2023 13:41:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 6/2023 z dnia 27.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
28.11.2023 13:41:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 6/2023 z dnia 27.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
28.11.2023 11:11:21 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
28.11.2023 11:11:16 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
28.11.2023 11:10:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
28.11.2023 11:10:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
28.11.2023 11:10:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
27.11.2023 14:28:11 Marta Zielak Edytowano artykuł SESJA RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
27.11.2023 14:27:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł SESJA RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
27.11.2023 13:18:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
27.11.2023 13:16:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ewidencja udzielonych i cofniętych przez Wójta Gminy Szczawin Kościelny zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
27.11.2023 10:53:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
27.11.2023 08:09:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
27.11.2023 08:09:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
27.11.2023 08:08:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
27.11.2023 08:08:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
27.11.2023 08:08:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
27.11.2023 08:07:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
23.11.2023 08:07:18 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:02:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:02:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:02:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:02:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:01:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:01:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:01:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:01:04 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:06 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 08:00:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 07:59:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
23.11.2023 07:58:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
22.11.2023 14:15:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
22.11.2023 13:23:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o opracowaniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi PLB100003
22.11.2023 13:23:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o opracowaniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi PLB100003